Wie structureel energiebeheer wil uitbouwen, kan niet zonder permanente, geautomatiseerde energiemonitoring en rapportering. Bedrijven die inzicht willen in hun energieverbruik laten vaak een energieaudit uitvoeren. Dit is op zich een belangrijke eerste stap, maar een energieaudit heeft ook zijn beperkingen. Zo is het maar een momentopname, die misschien niet representatief is voor het verbruik doorheen het jaar. Een energieaudit biedt belangrijke inzichten, maar kan je niet waarschuwen wanneer er een dag later een groot lek ontstaat of wanneer de verlichting het hele weekend blijft branden.

Bij een energieaudit wordt gekeken naar totalen (zoals totaal verbruik per maand of per jaar), maar detailinformatie (zoals over verbruik per shift of per productiebatch) is vaak niet beschikbaar. Uiteraard kan er periodiek manueel meterstanden worden genoteerd, maar dit is inefficiënt en onderhevig aan fouten. Met geautomatiseerde monitoring wordt de workload tot een minimum herleid, terwijl de inzichten en de accuraatheid van de data exponentieel toenemen.

REFERENTIE – DYNAMISCH REGELVERMOGEN

Voor een elektriciteitscentrale van 12MW ontwikkelde 3OT een besturing voor zowel opwaarts als neerwaarts regelvermogen. 3OT fungeert als centrale schakel tussen Fluvius, de externe vermogensbeheerder, operator en het proces.

Naast de aftoetsing aan alle synegrid-voorwaarden werd Fluvius’ Telecontrole IV geïntegreerd. Dit is een innovatief systeem waarmee de distributienetbeheerder in Vlaanderen het elektriciteits- en gasnetwerk in real-time monitort en beheert met geavanceerde sensoren en software om storingen te voorkomen en de betrouwbaarheid van de energievoorziening te verbeteren.

Dynamisch regelvermogen is een dienst waarmee de elektriciteitsproductie in balans wordt gehouden. In ons databeheersysteem monitoren en beheren we alle processen, zodat klanten een duidelijk beeld hebben van de prestaties van hun installatie.


ENERGIESTURING SERRE-COMPLEX

3OT heeft een intelligente energetische sturing ontwikkeld waarin verschillende energiebronnen worden gecombineerd, waaronder een warmtepomp van 160 kW, een wkk van 300 kW, 2 grondboringen, warmtewisselaars, een warmtecollector en een buffer vat. Dankzij deze sturing worden de WKK en warmtepomp op het meest optimale rendement aangestuurd, afhankelijk van het seizoen en de warmte- of koudevraag van de serre.

De aansturing van de wkk houdt automatisch rekening met de Belpex-prijzen, zodat de kosten voor energie optimaal worden beheerd. Dit alles resulteert in een energiezuinig en duurzaam systeem, waarbij het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

REFERENTIE – WARMTERECUPARATIE

Inzake een wettelijke rapportage-verplichting voor energie-intensieve bedrijven zorgen we voor de monitoring van de verschillende energiestromen op het bedrijf;

  • Elektrisch vermogen, verbruik en lokale productie
  • Laag – en hoog thermisch koelwater
  • Afgassen verbrandingsinstallatie
  • Stralingswarmte en leidingverliezen

Deze verschillende vormen van energie worden efficiënt aangestuurd en geoptimaliseerd om ingezet te kunnen worden in verschillende technische processen. Al deze gegevens worden zorgvuldig bijgehouden in onze database, omdat dit ook officieel geregistreerd dient te worden. Zo kunnen onze klanten altijd vertrouwen op een betrouwbare, efficiënte en geoptimaliseerde werking van hun installatie.