Gepubliceerd:
5 Juni 2024
Categorie:
PLC/IoT
Klant:
Vlaamse Land Maatschappij
Bronbemaling kasten

Bronbemaling

De Vlaamse Milieumaatschappij is een agentschap van de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor het milieubeleid in Vlaanderen. Vlaamse milieumaatschappij legt dmv wetgeving vast volgens welke 
procedures erkende bemalingsbedrijven te werk dienen te gaan bij het uitvoeren van bronbemaling.
 

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van graafwerken – bouwwerken. Vlaamse milieumaatschappij legt dmv wetgeving vast volgens welke procedures erkende bemalingsbedrijven te werk dienen te gaan bij het uitvoeren van bronbemaling. 
Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor een bronbemaling zijn verstrengd waardoor een sonde gestuurde bemaling noodzakelijk wordt. Doel van deze sondesturing is het netto opgepompte volume grondwater te beperken door start – stop regeling of frequentie gestuurde aansturing van de  pompen toe te passen.

Na het identificeren van deze groeiende vraag in de markt, hebben we in nauwe samenwerking met de sector een betrouwbaar sondesturing systeem ontwikkeld. Onze oplossing combineert gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit.

3OT heeft ook een project ontwikkeld voor de Vlaamse Land Maatschappij.

Kracht van ons systeem

Bronbemaling pomp 2

Meldingen

OTSS rapport mobiel

De bemaler kan eenvoudig aangestuurd worden met een vollast, start-stop sturing of frequentie gestuurd en de eindklant kan updates ontvangen via telefoon met informatie die interresant is voor de klant.

De klant ontvangt ook alarmering op bepaalde waarden:

Video

VMM gif