Gepubliceerd:
5 Juni 2024
Categorie:
PLC/IoT
Klant:
Tuinbouw
serre

Energie management systeem voor de tuinbouw

Voor een Amaryllis kwekerij met wisselende warmte- en koudebehoeften hebben wij als automatiseringsbedrijf een geavanceerd energiemanagementsysteem ontwikkeld. Het hoofddoel van dit project is energieoptimalisatie, wat cruciaal is voor een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering.

Technische Opbouw Installatie

Ons systeem omvat diverse geavanceerde componenten die samen zorgen voor een efficiënte en betrouwbare energievoorziening.

 • WKK (Warmte-Kracht Koppeling) 300 kW: Deze installatie levert zowel elektriciteit als warmte, waardoor we op een energie-efficiënte manier beide kunnen genereren.
 • Warmtepompen: Deze pompen zijn essentieel voor het efficiënt verplaatsen van warmte en koude, wat bijdraagt aan een optimaal klimaatbeheer.
 • Boring koude bron: Deze ondergrondse bron is bedoeld voor de opslag van koude, wat helpt bij het balanceren van de temperatuur tijdens warmere periodes.
 • Boring warme bron: Eveneens ondergronds, deze bron dient voor de opslag van warmte, waardoor we warmte kunnen opslaan en gebruiken wanneer dat nodig is.
 • Buffervat:  Voor tijdelijke opslag van warmte.
 • Warmtewisselaars: Deze apparaten zijn cruciaal voor de uitwisseling van warmte tussen verschillende systemen, waardoor we de energie optimaal kunnen benutten en verspilling minimaliseren.

Sturing

We hebben de oude serrecomputer verwijderd en vervangen door een nieuwe PLC-sturing met uitgebreide functionaliteiten: 

 • Energiebeheer: Het systeem optimaliseert het energieverbruik door het efficiënt aansturen van de verschillende energiebronnen. 
 • Eneco samenwerking: Integratie met Eneco voor geavanceerde energiemanagementoplossingen. 
 • Onbalanssturing: Coördinatie tussen WKK, warmtepompen en dieptebronnen om energiebalans te handhaven. 
 • Complexe PID-regelingen: Nauwkeurige en stabiele regeling van processen om optimale prestaties te garanderen. 
 • Alarmering: Realtime waarschuwingen en meldingen bij afwijkingen in het systeem. 
 • Remote toegang: Toegang tot het systeem via een online portaal, wat remote monitoring en aanpassingen mogelijk maakt. 
 • Datalogging en Dashboards: Overzichtelijke dashboards voor datalogging, waarmee energieverbruik en -opslag continu kunnen worden gemonitord en geoptimaliseerd. 


Voordelen en Resultaten

Dit energiemanagementsysteem zorgt voor een slimme, efficiënte en duurzame energiehuishouding binnen de Amaryllis kwekerij. Dankzij de geavanceerde sturing en monitoring kunnen energieverbruik en -opslag continu worden geoptimaliseerd, wat niet alleen kosten bespaart maar ook bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk.