Gepubliceerd:
6 Juni 2024
Categorie:
PLC, IoT
Klant:
Vlaamse Land Maatschappij
debietmeter

Debietmeterplicht - Vlaamse Land Maatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) speelt een cruciale rol in het duurzaam beheer van de open ruimte in Vlaanderen, met name op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, natuurbeheer en waterbeheer. Een van de belangrijke verantwoordelijkheden van de VLM is de uitvoering van het Mestactieplan (MAP).

In MAP6 zijn nieuwe verplichtinging opgelegd voor mestverwerkingsinstallaties om debietmeters te installeren op alle aan- en afvoer punten en belangrijke interne overgangen. Het doel van de debietmeterplicht is een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutrientenstroom en de waterkwaliteit goed krijgen.

Een verwerkingsinstallatie heeft contact met ons opgenomen voor enerzijds de integratie van de debietmeters in de bestaande proces installatie en anderzijds voor de ontwikkeling van het software platform.
Na een succesvolle implementatie hebben wij onze oplossing aan de markt aangeboden en hebben 15 installaties succesvol uitgevoerd.
Wij hebben ons beheersysteem ontwikkeld voor Biopower en hebben dit hierna ook op de markt aangeboden. 

VLM_1

Belangrijkste ontwikkelingen:

Met deze ontwikkelingen dragen wij bij aan een nauwkeuriger en efficiënter beheer van mestverwerkingsinstallaties, waardoor de doelen van het Mestactieplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

Video

Bekijk hieronder hoe ons systeem in zijn werk gaat.